Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

20:53
6202 6e51
Reposted fromiminlove iminlove viatoniewszystko toniewszystko

March 26 2017

21:47
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viayouaresonaive youaresonaive
21:42
21:37
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viapiehus piehus
11:51
2913 9020

 Frida Kahlo after an operation, 1946 (via)

Reposted fromorendasophie orendasophie viabarock barock
11:36
5383 ad31 500
11:34
6273 8ecf 500
Reposted fromqb qb
11:33
11:30
0605 3d5c 500
10:58
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
10:54
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viatoniewszystko toniewszystko
10:53
5446 27bc 500
Reposted fromgoetze goetze viatratytaty tratytaty
10:53
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatratytaty tratytaty
00:46
9128 a4be 500
Reposted fromflowetryy flowetryy viatoniewszystko toniewszystko
00:46
1639 5dfd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatratytaty tratytaty
00:46
6915 4db4
Reposted fromkarahippie karahippie viatratytaty tratytaty

March 25 2017

19:03
5995 b9ad
Reposted fromblur0 blur0 viapouler pouler
18:33
8948 9d66 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapouler pouler
09:06
1972 c422 500
Reposted fromerial erial viapouler pouler

March 24 2017

19:40
0722 4024 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl